"КИПСЕЛА" - как да станем членове


Начало
Почетни членове
ПЕРУН-ХОЛИДЕЙЗ
Английски

За да станете член на клуба за приключенски и екотуризъм "КИПСЕЛА", влезте в контакт с ръководството на клуба на тел. 0898-360-972 или по e-mail: kipsela-adventures@psp-ltd.com. В отговор ще получите формуляр за членство, който трябва да попълните. Членството в клуба е индивидуално, колективно и корпоративно.

Членски вноски
Вид членство Членски внос
Индивидуално годишно 30 лв.
Индивидуално шестмесечно 20 лв.
Индивидуално едномесечно 5 лв.
Колективно годишно за до 20 души 100 лв.
Колективно шестмесечно за до 20 души 40 лв.
Корпоративно членство по договаряне