КИПСЕЛА АДВЕНЧЪРС


Как да станем членове


Начало
Почетни членове
ПЕРУН-ХОЛИДЕЙЗ
Английски

За да станете член на клуба за приключенски и екотуризъм "КИПСЕЛА", влезте в контакт с ръководството на клуба на тел. 0898-360-972 или по e-mail: kipsela-adventures@psp-ltd.com. В отговор ще получите формуляр за членство, който трябва да попълните. Членството в клуба е индивидуално, колективно и корпоративно.

Членски вноски
Вид членство Членски внос
Индивидуално годишно 250 лв.
Индивидуално шестмесечно 120 лв.
Индивидуално тримесечно 50 лв.
Индивидуално едномесечно 20 лв.
Единично събитие 8 лв.
Корпоративно членство По договаряне