СОФИЯ-ТОП ДЕЙТИНГ


Английски

ПЕРУН-ХОЛИДЕЙЗ

За видовете събития

Системата СПИЙД ДЕЙТИНГ или БЪРЗИ СРЕЩИ възниква в САЩ в края на миналия век. Днес тя е популярна в цял свят и съществуват голям брой нейни разновидности.
Събитията се посещават от необвързани мъже и жени, разпределени в групи със сходна възраст и еднакви интереси. На мястото на събитието те са посрещани от модератор, който ги настанява и им обяснява регламента. Обикновено присъстват около 10 мъже и толкова жени. По време на срещите всеки участник отбелязва в специално картонче с кого от участниците желае да се срещне отново. След срещите организаторите обработват картончетата и предоставят координати за връзка на тези участници, при които има взаимен интерес за повторна среща.
МАЧ МЕЙКИНГ събитията са два типа - МАЧ МЕЙКИНГ СЕМИНАРИ по групи на различни теми и МАЧ МЕЙКИНГ СРЕЩИ. На семинарите участници в МАЧ МЕЙКИНГ процеса от двата пола дискутират под ръководството на модератори различни теми, свързани с взаимоотношенията между мъже и жени, запознават се и установяват взаимни интереси. Срещите са по двойки, при предварително заявен интерес от двете страни след запознаване с профилите на потенциални партньори от МАЧ МЕЙКИНГ базата с данни.
АДВЕНЧЪР ДЕЙТИНГ - това са срещи-игри по предварително разработени сюжети, в които участват необвързани представители на двата пола. Съчетават се с различни забавления, пътувания, спорт и др. Те също са в две разновидности: АДВЕНЧЪР ИГРИ - преди заявен взаимен интерес - и АДВЕНЧЪР СРЕЩИ - след заявен взаимен интерес.

Как да участваме

За записване в клуба е необходимо да изпратите e-mail с три имена, възраст, кратко описание (професия, семейно положение, деца) на електронен адрес sofia-top-dating@psp-ltd.com. Ще получите отговор в рамките на 7 дни. Следващите стъпки са персонално интервю със служител на клуба и заплащане на входна такса 40 лева по банков път на банкова сметка:

ДСК Банк
SWIFT: STSABGSF
IBAN: BG61STSA93000018947069
Фирма: ПЕРУН-ХОЛИДЕЙЗ ООД

Предстоящи събития

Екскурзии за необвързани - всеки месец. Отпътуване от София. Резервации - най-късно месец предварително, чрез запитване на адрес sofia-top-dating@psp-ltd.com.

Бързи срещи в София. Всяка събота от 18.00. Необходимо е предварително регистриране поне една седмица предварително. Регистрирането става с изпаращане на мейл на адрес sofia-top-dating@psp-ltd.com с три имена, ЕГН, телефон и посочена дата за участие. В мейла трябва да бъде посочена и датата на привеждане на таксата за участие в събитието по посочената по-горе банкова сметка. Таксата за членове на клуба е 20 лева. За нечленуващи в клуба таксата е 30 лева.

За записалите се в СПИЙД ДЕЙТИНГ клуба се организират множество интересни събития: партита, екскурзии, приключенски игри, колективни посещения на кино, театър, спортни и други прояви.
Събитията-посещения се провеждат при поне четирима записани участници. Спийд дейтинг събитията се провеждат при поне осем записани участници /четирима мъже и четири жени/.